The concert by Natalya Pervenyonok's students

On December 21, 2018, at 6.30 p.m. the concert by Natalya Pervenyonok's students will take place at the Recital Hall of the Petrozavodsk State Glazunov Conservatoire (Leningradskaya St., 16).

Admission free